LİSANS ÖĞRETİM PLANI
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2018 Eğitim - Öğretim Planı
                   
1. Yarıyıl
 
  Kodu Adı Tipi T U L K E Önkoşulu
 
  ATA1031 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Diğer 2 0 0 0 2 -
  IKT1101 İktisada Giriş 1 Meslek Dersi 3 0 0 3 6 -
  MDB1031 İleri İngilizce I Diğer 3 0 0 3 3 -
  SBU1031 Sosyoloji Meslek Dersi 3 0 0 3 6 -
  SBU1401 Siyaset Bilimine Giriş Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  SBU1701 Hukuka Giriş Meslek Dersi 3 0 0 3 6 -
  TDB1031 Türkçe 1 Diğer 2 0 0 0 2 -
 
  Yarıyıl Toplam Kredisi 15  
2. Yarıyıl
 
  Kodu Adı Tipi T U L K E Önkoşulu
 
  ATA1032 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Diğer 2 0 0 0 2 -
  IKT1102 İktisada Giriş 2 Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  MDB1032 İleri İngilizce II Diğer 3 0 0 3 3 -
  SBU1032 Türkiyenin Toplumsal Yapısı Meslek Dersi 3 0 0 3 4 -
  SBU1612 Anayasa Hukuku Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  SBU1702 Uluslararası İlişkilere Giriş Meslek Dersi 3 0 0 3 6 -
  TDB1032 Türkçe 2 Diğer 2 0 0 0 2 -
  - Sosyal Seçmeli 1-1 - - - - 3 - -
 
  Yarıyıl Toplam Kredisi 18  
3. Yarıyıl
 
  Kodu Adı Tipi T U L K E Önkoşulu
 
  IKT2272 Kamu Ekonomisi Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  MDB2051 İngilizce Okuma Ve Konuşma Diğer 2 0 0 2 2 -
  SBU2211 Kamu Yönetimine Giriş Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  SBU2311 Siyasi Tarih 1 Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  SBU2501 Siyaset Kuramı I Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  - Mesleki Seçimlik 1 - 1 - - - - 3 - -
  - Mesleki Seçimlik 1 - 2 - - - - 3 - -
 
  Yarıyıl Toplam Kredisi 20  
4. Yarıyıl
 
  Kodu Adı Tipi T U L K E Önkoşulu
 
  ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri Diğer 2 2 0 3 4 -
  ISL2742 Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları Meslek Dersi 3 0 0 3 4 -
  SBU2132 Mesleki İngilizce 1 Meslek Dersi 2 0 0 2 3 -
  SBU2142 Türkiyenin Yönetim Yapısı Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  SBU2152 Siyasi Tarih 2 Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  SBU2502 Siyaset Kuramı II Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  - Mesleki Seçimlik 1 - 3 - - - - 3 - -
 
  Yarıyıl Toplam Kredisi 20  
5. Yarıyıl
 
  Kodu Adı Tipi T U L K E Önkoşulu
 
  SBU3011 Devletler Hukuku 1 Meslek Dersi 3 0 0 3 4 -
  SBU3101 Uluslararası İlişkiler 1 Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  SBU3111 Türkiye Siyaseti 1 Meslek Dersi 3 0 0 3 4 -
  SBU3201 Karşılaştırılmalı Devlet Sistemleri Meslek Dersi 3 0 0 3 6 -
  SBU3301 Mesleki İngilizce 2 Meslek Dersi 2 0 0 2 3 -
  SBU3401 Araştırma Yöntemleri Meslek Dersi 3 0 0 3 4 -
  - Seçmeli 1 - 1 - - - - 3 - -
 
  Yarıyıl Toplam Kredisi 20  
6. Yarıyıl
 
  Kodu Adı Tipi T U L K E Önkoşulu
 
  MDB3032 İş Hayatı İçin İngilizce Diğer 2 0 0 2 2 -
  SBU3102 Uluslararası İlişkiler 2 Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  SBU3202 Karşılaştırılmalı Siyaset Meslek Dersi 3 0 0 3 4 -
  SBU3302 Türkiye Siyaseti 2 Meslek Dersi 3 0 0 3 4 -
  SBU3402 Devletler Hukuku 2 Meslek Dersi 3 0 0 3 4 -
  - Mesleki Seçimlik 1 - 4 - - - - 3 - -
  - Seçmeli 1 - 2 - - - - 3 - -
  - Sosyal Seçmeli 1 - 2 - - - - 3 - -
 
  Yarıyıl Toplam Kredisi 23  
7. Yarıyıl
 
  Kodu Adı Tipi T U L K E Önkoşulu
 
  SBU4111 Türkiyenin Dış Politikası 1 Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  SBU4121 Uluslararası İlişkiler Kuramları Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  SBU4221 Sosyal Politika Ve Sosyal Ekonomi Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  - Mesleki Seçimlik 1 - 5 - - - - 3 - -
  - Mesleki Seçimlik 1 - 6 - - - - 3 - -
  - Mesleki Seçimlik 1 - 7 - - - - 3 - -
  - Sosyal Seçmeli 1 - 3 - - - - 3 - -
 
  Yarıyıl Toplam Kredisi 21  
8. Yarıyıl
 
  Kodu Adı Tipi T U L K E Önkoşulu
 
  SBU4000 Bitirme Çalışması Meslek Dersi 0 12 0 6 12 -
  SBU4122 Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  SBU4222 Türkiyenin Dış Politikası 2 Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  - Mesleki Seçimlik 1 - 8 - - - - 3 - -
  - Mesleki Seçimlik 1 - 9 - - - - 3 - -
 
  Yarıyıl Toplam Kredisi 18  

 

 

                   

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2018 Eğitim - Öğretim Planı Seçimlik Ders Havuzu
                   
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler - Seçimlik Dersler
  Yarıyıl Kodu Adı Tipi T U L K E
 
  3 SBU2011 Tarihsel Açıdan Ortadoğuda Azınlıklar 1 Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2551 Ortadoğuda Toplumsal Ve Siyasal Konular Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2631 Sözlü Tarih Ve Tartışmalar Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2641 Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları 1 Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2711 Çağdaş Siyasi Kültür Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 ISL2442 Ticaret Hukuku Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2022 Tarihsel Açıdan Ortadoğuda Azınlıklar 2 Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2572 Sanat Ve Siyaset Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2602 Siyaset Ve Sinema Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2612 Siyasi Partiler Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2642 Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları 2 Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2652 Amerikan Dış Politikası Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  5 SBU3502 Toplumsal Duyarlılık Projesi 1 Seçmeli 1 1 4 0 3 4
  2 GIM1401 Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ISL2560 Halkla İlişkiler Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ISL2901 Doğrudan Pazarlama Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB2020 Bilim Tarihi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB2030 Bilim Felsefesi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB2080 Toplumsal Değişim Sürecinde Kadın Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3270 İstanbul:Dün,Bugün ve Yarın Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3020 Felsefeye Giriş Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3040 20.Yüzyılda Siy. Geliş.ve Topl.Hareketler Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3150 Tarih ve Sinema Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3250 Psikolojiye Giriş Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3330 Çevre ve Ekoloji Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3360 Sanat Tarihi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3560 Siyaset Felsefesi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3570 Eğitim Felsefesi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 MIM2411 Arkeoloji Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB4930 Mimarlık Tarihi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3