Birds.gif (1022 bytes)

Fuat Aksu

Doç. Dr. Fuat AKSU


1. Adı Soyadı : Fuat AKSU

2. Doğum Tarihi : 19 Mart 1963 / Kağızman

3. Unvanı : Doçent Dr.

4. Öğrenim Durumu

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doktora

Uluslararası İlişkiler

İstanbul Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Uluslararası İlişkiler

Marmara Üniversitesi

1986

Lisans

Uluslararası İlişkiler

Marmara Üniversitesi

1984

5. Akademik Ünvanlar

Yardımcı Doçent Uluslararası İlişkiler Yıldız Teknik Üniversitesi 2002-

Yardımcı Doçent Uluslararası İlişkiler Trakya Üniversitesi 1998-2000

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6. 1 Yüksek Lisans Tezleri

7. Yayınlar

Fuat Aksu, Türk Dış Politikasında Zorlayıcı Diplomasi, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2008.

Fuat Aksu, Türk Yunan İlişkileri: İlişkilerin Yönelimini etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme, Ankara: SAEMK Yayınları, 2001.

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fuat Aksu,"Turkish-Greek Relations and the Cyprus Question: Quo Vadis?" UNISCI Discussion Papers, Nº 23 (May / Mayo 2010), pp. 207-223.

Fuat Aksu,"Kosova Krizinde Türkiye'nin Dış Politikası", YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt III, Sayı 1, Nisan 2010, ss. 51-89.

7.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Fuat Aksu, “A Dispute Easy to Settle: Minority Issues in Turco-Greek Relations”, Proceedings of the International Conference on the Minority Issues in the Balkans and The EU, May 16th, 2007, İstanbul, İstanbul: OBİV Pub., 2007, pp.137-147.

Fuat Aksu, “Rapprochement, Confidence Building and Cooperation: Main Difficulties of Turkish – Greek Relations”, Proceedings of the International Conference on the TURKISH GREEK RELATIONS: issues, solutions, prospects, March 9th, 2006, İstanbul, İstanbul: OBİV Pub., 2007, ss.35-46.

7.3. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

7.4. Ulusal Hakemli Dergilerde ve Derlemelerde Yayınlanan Makaleler

 1. Fuat Aksu,"Kuvvet Kullanma Tehdidine Dayalı Dış Politika Krizlerinde Güvenlik Kavramı", Türkiye'de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti, Evren Balta Paker ve İsmet Akça (Der.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2010, ss. 475-502.
 2. Fuat Aksu,“Türkiye – Avrupa Birliği Tam Üyelik Müzakerelerinde Kıbrıs Ve Ege Uyuşmazlıkları” Türkiye – AB İlişkileri: Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları, Mehmet Seyfettin Erol ve
  Ertan Efegil (Der.), Ankara: Alp Yay.,2007, ss.25-59.
 3. Fuat Aksu,"Confidence Building, Negotiation And Economic Cooperation Efforts In Turkish-Greek Relations (1990-2004)",Turkish Review of Balkan Studies, Annual 2004, ss. 31-109.
 4. Fuat Aksu, "Ege Sorunlarının Geleceği ve Türkiye:AB Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Seçenekleri", Stratejik Araştırmalar Dergisi,Yıl 3, Sayı 5, Temmuz 2005, ss.261-286.
 5. Fuat Aksu, "Ege ve Kıbrıs Sorunlarının Çözümünde Avrupa Birliği'nin Tutumu", Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl 2, Sayı 3, Şubat 2004, ss. 103-132.
 6. Fuat Aksu, “Confidence, Security and Conflict Resolution Initiatives in the Balkans”, Turkish Review of Balkan Studies, Annual 2003, ss. 41-85.
 7. Fuat Aksu, “Türk-Yunan İlişkilerinde Güvenlik ve Güven Arttırma Çabaları”, Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa ve Türkiye, Cem Karadeli (der.), Ankara: Ayraç Yayınları, 2003, ss.242-275.
 8. Fuat Aksu, “Preservation of Demilitarised Status of the Aegean Islands For National Security of Turkey”, Turkish Review of Balkan Studies, Annual 2002.
 9. Fuat Aksu, “Sınır Bölgelerinin Kalkınmasına Yönelik Sınır Ötesi Stratejiler ve Balkanlarda Entegrasyon Çabaları”, İktisat, İşletme ve Finans, Ekim 2001, Sayı, 187, ss. 67-84.
 10. Fuat Aksu, “Turkish – Greek Relations: From Conflict to Détente the Last Decade”, Turkish Review of Balkan Studies, Annual 2001.
 11. Fuat Aksu,“Sınır Bölgelerinin Kalkınmasına Yönelik Sınır Ötesi Stratejiler”, Trakya Üniversitesi Dergisi Sosyal Bilimler C Serisi, Cilt 1, Sayı 1, Nisan 2000.
 12. Fuat Aksu, “Türk – Yunan İlişkilerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme”, Balkan Araştırmaları, Cilt 1, Sayı 1, Nisan 1998, ss. 169-178. Geçmişten Günümüze Balkanlar Paneli, Trakya Üniversitesi, 2 Haziran 1997, Edirne.

7.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

7.6. Diğer Yayınlar/ Yayına Hazırlama

7.6.1. Aksu,F., Hacısalihoğlu M. (Eds.) Proceedings of the International Conference on the Minority Issues in the Balkans and The EU, May 16th, 2007, İstanbul, İstanbul: OBİV Pub., 2007,

7.6.2. Aksu,F.(Ed.) Proceedings of the International Conference on the TURKISH GREEK RELATIONS: issues, solutions, prospects, March 9th, 2006, İstanbul, İstanbul: OBİV Pub., 2007.

7.6.3. Aksu, F., Ateşoğlu Güney, N. (Eds.), Proceedings of the International Conference on the New Iraq, March 22nd, 2005, İstanbul, İstanbul: OBİV Pub., 2006.

7.6.4. Aksu, F., Ateşoğlu Güney, N. (Eds.), Proceedings of the International Conference on the Potential Crisis and Conflicts in the Western Balkans, December 14th, 2004, İstanbul, İstanbul: OBİV Pub., 2005.

7.6.5. Aksu, F., Ateşoğlu Güney, N. (Eds.), Proceedings of the International Conference on the Prospects of Cooperation and the Stability in the Caucasus, March 1st, 2005, İstanbul. İstanbul: OBİV, 2005.

7.6.6. Aksu, F., Trakya Üniversitesi Dergisi Sosyal Bilimler C Serisi, Sayı 1, Cilt 1, Nisan 2000.

7.6.7. Aksu, F. (H. Dilan ve S. Turan ile birlikte Y. Haz.) , Balkan Araştırmaları, Sayı 1, Cilt 1, Nisan 1998.

Güncel Yazılar

• "Atina Zirvesi Sonrası KKTC’nin Açılımları", Haber Analiz, 13 Mayıs 2003, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=481

• "Kıbrıs’da Güven Arttırıcı Önlemler", Haber Analiz, 23 Nisan 2003, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=427

• "Kofi Annan’ın Kıbrıs Raporu ve Kıbrıs’ın Geleceğine İlişkin Beklentiler",  Haber Analiz,13 Nisan 2003, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=398

• "59. Hükümet ve Kıbrıs Sorununun Geleceği", Haber Analiz, 30 Mart 2003, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=358

• "Annan Planı Sonrası Kıbrıs Süreci" , Haber Analiz,16 Mart 2003, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=282

• "Denktaş, KKTC ve Müzakerelerde Ulusal İrade", Haber Analiz, 8 Mart 2003, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=209

• "Denktaş, TRNC and the National Will at Negotiations", Turkishnewsline, 8 March 2003, http://www.turkishnewsline.com/detay.php?detayid=45

• "Üçüncü Annan Planı ve Kıbrıs Türk Toplumunun Duyarlılıkları", Haber Analiz, 4 Mart 2003, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=185

• "The Third Plan of Annan and the Sensibilities of The Turkish Cyprus", Turkishnewsline, 4 March 2003, http://www.turkishnewsline.com/detay.php?detayid=24

• "Üçüncü Annan Planı ve ABD’den Beklentiler", Haber Analiz, 23 Şubat 2003, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=143

• "Ver Kurtulcular", Haber Analiz, 23 Şubat 2003, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=145

• "Kofi Annan’ın Ziyareti ve Kıbrıs İçin 3. Plan", Haber Analiz, 15 Şubat 2003, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=91

• "Denktaş'ın Yapmış Olduğu Yerinde Bir Çıkıştır", Haber Analiz, 2 Şubat 2003, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=5

• "Denktas Has Made An Expedient Move", Turkishnewsline, 2 February 2003,Turkishnewsline, http://www.turkishnewsline.com/detay.php?detayid=5

• "Türk Dış Politikası’nın İkilemleri", Haber Analiz, 1 Şubat 2003, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=10

8. Projeler

TÜRK – YUNAN İLİŞKİLERİ İlişkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme, SAEMK / YÖK, 1999-2000. (Yürütücü)

Uluslararası İlişkiler Bölümü Web Sayfası Hazırlama Projesi, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU, 1999 –2000. (Yürütücü)

9. İdari Görevler

BÖLÜM BŞK. YRD. / Y.T.Ü. İİBF SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER, 2001-2006.

MÜDÜR YARDIMCISI / T.Ü. BALKAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, 1998-2000

EDİTÖR / TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ SOSYAL BİLİMLER C SERİSİ / T. Ü. 1998-2000

EDİTÖR / BALKAN ARAŞTIRMALARI / T.Ü. BALKAN UYG. ARŞ. MERKEZİ, 1998-2000

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Alan (Bölge) İncelemeleri Grubu Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Ulusal Savunma ve Güvenlik Politikaları Grubu Üyesi

11. Ödüller

 


 


 

Dersler

Türkiye'nin Dış Politikası I - II,(Lisans)

Türk - Yunan İlişkileri, (Y. Lisans)

İlgi Alanları:

Türk Dış Politikası / Güncel Sorunlar

Türk - Yunan İlişkileri

Uluslararası İlişkiler