Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU

Name/ Last Name:

 

MEHMET HACISALİHOĞLU

 

Education:

 

2008                Associate Professor, in Political History

1996-2001      Dr. phil., Doctoral Studies in History; major in East- and Southeast European History, and minors in Modern European History and Ottoman and Turkish History at the University of Munich

1993-1996             M.A. (Master’s degree) studies in the same combination of disciplines at the University of Munich

1987-1991      BA, History at the Faculty of Language, History, and Geography at University of Ankara

 

Selected Publications:

 • M. Hacısalihoğlu, Doğu Rumeli’de Kayıp Köyler: İslimye Sancağı’nda Göçler, İsim Değişikleri ve Harabeler, Istanbul: Bağlam Yayınları, 2008, 264 p., ISBN: 978-975-8803-95-8.
 • M. Hacısalihoğlu, Jöntürkler ve Makedonya Sorunu, Turkish trans. by İhsan Catay, Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2008, xv+498 p., ISBN: 978-975-333-216-3
 • M. Hacısalihoğlu, Die Jungtürken und die Mazedonische Frage (1890-1918), Munich: R. Oldenbourg Verlag, 2003, 445 p., (Südosteuropäische Arbeiten 116). ISBN: 3-486-56745-4. http://books.google.de/books?id=HElykp392AgC&pg=PA11&dq=%22Mehmet+Hacisalihoglu%22&hl=tr#PPP1,M1
 • M. Hacısalihoğlu (Ed.), Special Number: 19.yy.’dan 20. yy.’a Osmanlı’da Vatandaşlık Kavramının Gelişimi [The Development of the Concept of Citizenship in the Ottoman Empire from 19th to 20th Century], Toplumsal Tarih, 182 (Şubat 2009), pp. 53-92. 
 • M. Hacısalihoğlu (Ed), (with Fuat Aksu) Proceedings of the International Conference on Minority Issues in the Balkans and the EU, Istanbul: OBIV, 2007, 185 p., ISBN: 978-975-7341-42-0. http://www.sbu.yildiz.edu.tr/Genelbelgeler/balkansminorities.pdf
  • M. Hacısalihoğlu, “Jön Türklerin Balkan Politikası 1908-1913”, Divan Disiplinler Arası Çalışmalar Dergisi, Vol. 13/2008/24, pp. 99-127.
 • M. Hacısalihoğlu, “II. Meşrutiyetin Balkan Ülkelerinde Algılanması ve Jön Türk İmajı”, 100. Yılında II. Meşrutiyet; Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, Ed. Zekeriya Kurşun et al., Istanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, 2009, pp. 549-556.
 • M. Hacısalihoğlu, “Das Bild vom Janitscharen: Die Streitkräfte des Osmanischen Reiches zwischen Tradition und Modernisierung”, Am Rande Europas? Der Balkan – Raum und Bevölkerung als Wirkungsfelder militärischer Gewalt, Eds. Bernhard Chiari and Gerhard P. Groß, München: Oldenbourg, 2009, pp. 233-240.
  • M. Hacısalihoğlu, “Ulus-devlet Politikaları ve Toponomik Değişim: Güneydoğu Bulgarisan’da Harabe Köyler”, Toplumsal Tarih, 175 (Temmuz 2008), pp. 86-92.
  • M. Hacısalihoğlu, (with Fuat Aksu) “General Introduction to Minority Issues in the Balkans”, Proceedings of the International Conference on Minority Issues in the Balkans and the EU, Istanbul: OBIV, 2007, pp. 3-15. http://www.sbu.yildiz.edu.tr/Genelbelgeler/balkansminorities.pdf
  • M. Hacısalihoğlu, “Minorities in the Balkans and the Issue of Toponymy: the Bulgarian Case” Proceedings of the International Conference on Minority Issues in the Balkans and the EU, Istanbul: OBIV, 2007, pp. 61-78. http://www.sbu.yildiz.edu.tr/Genelbelgeler/balkansminorities.pdf
  • M. Hacısalihoğlu, “Inclusion and Exclusion: Conscription in the Ottoman Empire”, Journal of Modern European History, V/2007/2, pp. 264-286.
  • M. Hacısalihoğlu, “Osmanlı İmparatorluğundan Zorunlu Askerlik Sistemine Geçiş: Ordu Millet Düşüncesi”, Toplumsal Tarih 164 (August 2007), pp. 58-64.
  • M. Hacısalihoğlu, (with Gül Tokay) “Turkish Historiography on the Balkans during the Late Ottoman Period (1878-1914), Balkanistica, 22 (2009), pp. 181-201.
  • M. Hacısalihoğlu, “Die Osmanenzeit im Nahen Osten”, Wegweiser zur Geschichte Naher Osten, Eds. Bernhard Chiari, Dieter H. Kollmer, Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 2007, pp. 35-45. http://www.mgfa.de/html/einsatzunterstuetzung/downloads/meunoii103hacisalihoglu.pdf
  • M. Hacısalihoğlu, “Die Zeit der Osmanenherrschaft”, Wegweiser zur Geschichte Kosovo, ed. Bernhard Chiari, Agilolf Keßelring, (1st ed. 2006), 3rd ed., Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 2008, pp. 35-41. http://www.mgfa.de/html/einsatzunterstuetzung/downloads/wwkosovoiiihacisalihogluosmanenzeit.pdf
  • M. Hacısalihoğlu, “Istanbul in Geschichte und Vorstellungswelt der orthodoxen Völker Ost- und Südosteuropas“, Istanbul: vom imperialen Herrschersitz zur Megapolis. Historiographische Betrachtungen zu Gesellschaft, Institutionen und Räumen, ed. Yavuz Köse, München: Martin Meidenbauer, 2006, pp. 39-68.
  • M. Hacısalihoğlu, “The Ottoman Administration of Bulgaria and Macedonia during the 19th – 20th Centuries in Recent Turkish Historiography: Contributions, Deficiencies and Perspectives”, Turkish Review of Balkan Studies, 11, Annual 2006, pp. 85-123. http://www.obiv.org.tr/2007/Turkish%20Review%20of%20Balkan%20Studies/Makaleler/M.HACISALIHOGLU.pdf
  • M. Hacısalihoğlu, “Osmanische Quellen zur Balkangeschichte. Eine Übersicht über die Bestände des Zentralarchivs in Istanbul und weiterer osmanischer Archive", Südosteuropa von der vormodernen Vielfalt und nationalstaatlicher Vereinheitlichung. Festschrift für Edgar Hösch, ed. Konrad Clewing, Oliver Jens Schmitt, München: R. Oldenbourg Verlag, 2005, pp. 35-85. http://books.google.de/books?id=4eXlZq6aBrkC&pg=PA35&dq=%22Mehmet+Hacisalihoglu%22&hl=tr
  • M. Hacısalihoğlu, “Bağımsızlıktan Günümüze Bulgaristan’da Yer İsimlerinin Değiştirilmesi” Balkanlarda İslam Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, Tiran, Arnavutluk, 4-7 Aralık 2003, ed. Ali Çaksu, Istanbul: IRCICA, 2006, pp. 177-189.
 • M. Hacısalihoğlu, "The Young Turk Revolution and the Negotiations for the Solution of the Macedonian Question", Turcica, 36 (Paris 2004), pp. 165-190.
 • M. Hacısalihoğlu, "İttihadcılar ve Makedonya İhtilal Komiteleri: İttihad ve Terakki Hükümetinin Başlamasına Kadar İlişkiler, Pazarlıklar ve Sonuçları", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 38 (2002-2003), pp. 101-117.
 • M. Hacısalihoğlu, “Makedonya” TDV İslam Ansiklopedisi, 27 (Ankara 2003), pp. 437-444.

 

 

Research Interests:

 

 • History of the Balkan States (19th - 20th Century)
 • Nationbuilding in the Balkans
 • The Ottoman Empire (19th-20th Century)
 • The Young Turk Movement
 • Historical Geography / Settlement History and Migration in South East Europe (16th –

20th Century)

 • Stereotypes in History Textbooks and Historiography (South East Europe)
 • The Ayans (Notables) in the Eastern Black Sea Region (17th – 20th Century)

 

Courses Offered:

 •  “Uygulamalı Araştırma” (Research Seminar), Summer Semester 2006, Yıldız Technical University/Istanbul
 • Siyasi Tarih I-II” (Political History I-II), Summer Semester 2006, Yıldız Technical University/Istanbul
 • Reformen im Osmanischen Reich und die Balkanfrage” (Reforms in the Ottoman Empire and the Balkan Question), Winter Semester 2005/2006, Munich University
 • Quellen und Historiographie zur Osmanenzeit auf dem Balkan” (Sources and Historiography on the Ottoman Balkans), Summer Semester 2005, Munich University
 • Jön Türkler” (The Young Turks), Winter Semester 2004, Yıldız Technical University/Istanbul
 • Balkanlarda ve Türkiye’de Osmanlı Geçmişi ve Kimlik Sorunu” (Ottoman past and the question of identity in the Balkans and Turkey), since Summer Semester 2004, Yıldız Technical University/Istanbul
 • Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye” (Nation-building processes in the Balkans and Turkey), since Winter Semester 2003-2004, Yıldız Technical University/Istanbul
 • Osmanismus und Ethnische Nationalismen: Unabhaengigkeitsbewegungen im ausgehenden Osmanischen Reich” (Ottomanism and ethnic nationalisms: Movements for independence in the late Ottoman history), Winter Semester 2002, Munich University
 • Innerbalkanische Konflikte und osmanische Politik in der ‚Mazedonischen Frage’ nach dem Berliner Kongress (1878-1918)“ (Inner Balkan conflicts and the Ottoman policy in the ‚Macedonian Question’ after the Berlin Congress (1878-1918), Summer Semester 2002, Munich University

 

 

Full CV:

 

 

Correspondence:

 

Phone: +90.212.383 2559, GSM 0533.3571995

E-mail: Hacisalihoglu.Mehmet@gmx.de