Katılım Çağrısı: Sanat ve Siyaset Konuşmaları

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler

YTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak yeni bir Yuvarlak Masa Konuşmaları programı başlatıyoruz. SANAT VE SİYASET KONUŞMALARI. Siyaset sosyolojisi, kültür çalışmaları, sanat felsefesi, ve güncel postmodernizm tartışmaları dünya politikasının karmaşık doğasına farklı açılardan bakmamızı sağlayan bir çerçeve sunabilir ya da aklımızı daha çok karıştırarak farklı disiplinlerden beslenen farklı soruları sormamızı sağlayabilir. Bu çerçevede 2015 bahar döneminde dört değerli konuşmacıyı (Tamer Levent, Nazlı Ökten Gülsoy, Thomas Seguin ve Aslı Daldal) ağırladığımız dört konuşma gerçekleştireceğiz. Konuşmaların programını ve duyurusunu aşağıda ve ekte bulabilirsiniz. Konuşmaların gerçekleşmesinde yardımcı olacak arkadaşlarımız: Elif Bali Kurtarır ve Gülçin Karadağ. Sorularınızı kendilerine yöneltebilirsiniz.


Hepinizi aramızda görmek bizi memnun edecek,


En iyi dileklerimle, 


Nurşin Ateşoğlu Güney

 

25 Mart 2015/25 March 2015

10.30-12.00

F-27- Cukursaray/Yıldız

 

TAMER LEVENT:  SANAT/ART: AVRUPA VE TURKİYE’DE SANAT VE SİYASET İLİŞKİSİNİ DÜŞÜNMEK (ART/SANAT: THINKING ON THE RELATIONS BETWEEN ART AND POLITICS IN EUROPE AND TURKEY)

 

Tamer Levent Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Devlet tiyatroları genel müdürlüğü ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen Devlet Tiyatrolarında rejisör kadrosundadır ve TOBAV-Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı ve TOMEB- Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği Genel Başkanıdır.

 

Tamer Levent was graduated from Ankara State Conservatory in 1977. He is currently in the stage director cadres of the Turkish State Theaters where he worked as actor and director. He was also director general and vice director general of State Theaters. Today he is president of TOBAV –State Theaters Opera and Ballet Employees Foundation- and TOMEB- Theater Actors’ Union.

 

 

22 Nisan 2015/22 April 2015

10.30-12.00

F-27- Cukursaray/Yıldız

 

NAZLI ÖKTEN GÜLSOY: PIERRE BOURDIEU VE SANAT ALANININ ÖZERKLEŞMESİ (PIERRE BOURDIEU AND AUTHONOMY OF ART)

 

Nazlı Ökten Gülsoy 1992 yıllında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuş ve 1994 yılında Université Paris I- Sorbonne’dan Yüksek Lisans derecesini Siyaset Sosyolojisi alanında almıştır. 2002 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ders vermekte olan Ökten Gülsoy’un çalışmalarına http://personel.gsu.edu.tr/nazli-okten-gulsoy adresinden ulaşılabilir.

 

She is graduated from Bosporus University Department of Sociology in 1992 and received her MA in the area of political sociology from Université Paris I-Sorbonne in 1994. Since 2002, she has continued to give lectures in the Department of Sociology at Galatasaray University. For her recent publications please visit http://personel.gsu.edu.tr/nazli-okten-gulsoy

 

 

29 Nisan 2015/29 April 2015

10.30-12.00

F-27- Cukursaray/Yıldız

 

THOMAS SEGUIN: SOCIAL PHENOMENOLOGY AND POLITICAL EXPERIENCE IN POSTMODERN ESTHETICS (TOPLUMSAL FENOMENOLOJİ VE POSTMODERN ESTETİĞİN SİYASAL TECRÜBESİ)*

 

Dr. Seguin has PhD in Sociology from University of Montpellier. He is also postgraduate of the Institute of European Studies of Brussels, and graduate of the Institute of Political Studies of Grenoble. As specialist of postmodern current of thought, he is currently worked as Assistant Professor at Galatasaray University. He is namely the author of two books published at L’Harmattan in 2012, Le Postmodernisme, une Utopie Moderne and La Politique Postmoderne, Généalogie du Contemporain.

 

Dr. Seguin Grenoble Siyaset Çalışmaları Enstitüsünden lisans, Brüksel Avrupa Çalışmaları Enstitüsünden Yüksek Lisans ve  University of Montpellier’den Sosyoloji alanında doktora derecelerini almıştır. Postmodern düşünce alanında uzmanlaşan Dr. Seguin hala Galatasaray Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır. 2012’de yayınlanmış iki kitabı L’Harmattan yayınevi tarafından basılmıştır: Le Postmodernisme, une Utopie Moderne and La Politique Postmoderne, Généalogie du Contemporain.

 

 

13 Mayıs 2015/13 May 2015

10.30-12.00

F-27- Cukursaray/Yıldız

 

ASLI DALDAL: THE OLD AND NEW MODES OF “POLITICAL FILMMAKING” IN TURKEY (TÜRKİYE’DE SİYASAL FİLM YAPIMININ ESKİ VE YENİ BİÇİMLERİ)*

 

Dr. Daldal received her BA, MA and PhD degrees in Political Science and International Relations from Bosphorus University. She made postdoctoral research at Columbia University as a visiting scholar. Since 2004 She works as an Assistant Professor at YTU in the Department of Political Science. She also taught at Bosphorus University film certificate program as an affiliated instructor. She is mostly publishing and teaching on cultural studies, film studies and  political philosophy. Since 2011 She is member of the International Film Critic’s Association (SIYAD-FIPRESCI) and has been a member of the FIPRESCI Jury in the International Film Competition of the Independent İstanbul Fılm Festival (!f İstanbul) in 2015. 

 

Dr. Daldal, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden aldı. Doktora sonrası çalışması için Columbia Üniversitesi’nde bulundu. 2004 yılından beri YTÜ’de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Film Sertifikası Programında da dersler vermiştir. Yoğun olarak kültürel çalışmalar, sinema çalışmaları ve siyaset felsefesi alanlarında yayın yapmakta ve dersler vermektedir. 2011 yılından beri Sinema  Yazarları Derneği (SIYAD) üyesidir ve bu Şubat ayında !f İstanbul Bağımsız Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma Jürisinde SIYAD adına görev yapmıştır.Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler

YTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak yeni bir Yuvarlak Masa Konuşmaları programı başlatıyoruz. SANAT VE SİYASET KONUŞMALARI. Siyaset sosyolojisi, kültür çalışmaları, sanat felsefesi, ve güncel postmodernizm tartışmaları dünya politikasının karmaşık doğasına farklı açılardan bakmamızı sağlayan bir çerçeve sunabilir ya da aklımızı daha çok karıştırarak farklı disiplinlerden beslenen farklı soruları sormamızı sağlayabilir. Bu çerçevede 2015 bahar döneminde dört değerli konuşmacıyı (Tamer Levent, Nazlı Ökten Gülsoy, Thomas Seguin ve Aslı Daldal) ağırladığımız dört konuşma gerçekleştireceğiz. Konuşmaların programını ve duyurusunu aşağıda ve ekte bulabilirsiniz. Konuşmaların gerçekleşmesinde yardımcı olacak arkadaşlarımız: Elif Bali Kurtarır ve Gülçin Karadağ. Sorularınızı kendilerine yöneltebilirsiniz.


Hepinizi aramızda görmek bizi memnun edecek,


En iyi dileklerimle, 


Nurşin Ateşoğlu Güney

 

25 Mart 2015/25 March 2015

10.30-12.00

F-27- Cukursaray/Yıldız

 

TAMER LEVENT:  SANAT/ART: AVRUPA VE TURKİYE’DE SANAT VE SİYASET İLİŞKİSİNİ DÜŞÜNMEK (ART/SANAT: THINKING ON THE RELATIONS BETWEEN ART AND POLITICS IN EUROPE AND TURKEY)

 

Tamer Levent Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Devlet tiyatroları genel müdürlüğü ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen Devlet Tiyatrolarında rejisör kadrosundadır ve TOBAV-Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı ve TOMEB- Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği Genel Başkanıdır.

 

Tamer Levent was graduated from Ankara State Conservatory in 1977. He is currently in the stage director cadres of the Turkish State Theaters where he worked as actor and director. He was also director general and vice director general of State Theaters. Today he is president of TOBAV –State Theaters Opera and Ballet Employees Foundation- and TOMEB- Theater Actors’ Union.

 

 

22 Nisan 2015/22 April 2015

10.30-12.00

F-27- Cukursaray/Yıldız

 

NAZLI ÖKTEN GÜLSOY: PIERRE BOURDIEU VE SANAT ALANININ ÖZERKLEŞMESİ (PIERRE BOURDIEU AND AUTHONOMY OF ART)

 

Nazlı Ökten Gülsoy 1992 yıllında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuş ve 1994 yılında Université Paris I- Sorbonne’dan Yüksek Lisans derecesini Siyaset Sosyolojisi alanında almıştır. 2002 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ders vermekte olan Ökten Gülsoy’un çalışmalarına http://personel.gsu.edu.tr/nazli-okten-gulsoy adresinden ulaşılabilir.

 

She is graduated from Bosporus University Department of Sociology in 1992 and received her MA in the area of political sociology from Université Paris I-Sorbonne in 1994. Since 2002, she has continued to give lectures in the Department of Sociology at Galatasaray University. For her recent publications please visit http://personel.gsu.edu.tr/nazli-okten-gulsoy

 

 

29 Nisan 2015/29 April 2015

10.30-12.00

F-27- Cukursaray/Yıldız

 

THOMAS SEGUIN: SOCIAL PHENOMENOLOGY AND POLITICAL EXPERIENCE IN POSTMODERN ESTHETICS (TOPLUMSAL FENOMENOLOJİ VE POSTMODERN ESTETİĞİN SİYASAL TECRÜBESİ)*

 

Dr. Seguin has PhD in Sociology from University of Montpellier. He is also postgraduate of the Institute of European Studies of Brussels, and graduate of the Institute of Political Studies of Grenoble. As specialist of postmodern current of thought, he is currently worked as Assistant Professor at Galatasaray University. He is namely the author of two books published at L’Harmattan in 2012, Le Postmodernisme, une Utopie Moderne and La Politique Postmoderne, Généalogie du Contemporain.

 

Dr. Seguin Grenoble Siyaset Çalışmaları Enstitüsünden lisans, Brüksel Avrupa Çalışmaları Enstitüsünden Yüksek Lisans ve  University of Montpellier’den Sosyoloji alanında doktora derecelerini almıştır. Postmodern düşünce alanında uzmanlaşan Dr. Seguin hala Galatasaray Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır. 2012’de yayınlanmış iki kitabı L’Harmattan yayınevi tarafından basılmıştır: Le Postmodernisme, une Utopie Moderne and La Politique Postmoderne, Généalogie du Contemporain.

 

 

13 Mayıs 2015/13 May 2015

10.30-12.00

F-27- Cukursaray/Yıldız

 

ASLI DALDAL: THE OLD AND NEW MODES OF “POLITICAL FILMMAKING” IN TURKEY (TÜRKİYE’DE SİYASAL FİLM YAPIMININ ESKİ VE YENİ BİÇİMLERİ)*

 

Dr. Daldal received her BA, MA and PhD degrees in Political Science and International Relations from Bosphorus University. She made postdoctoral research at Columbia University as a visiting scholar. Since 2004 She works as an Assistant Professor at YTU in the Department of Political Science. She also taught at Bosphorus University film certificate program as an affiliated instructor. She is mostly publishing and teaching on cultural studies, film studies and  political philosophy. Since 2011 She is member of the International Film Critic’s Association (SIYAD-FIPRESCI) and has been a member of the FIPRESCI Jury in the International Film Competition of the Independent İstanbul Fılm Festival (!f İstanbul) in 2015. 

 

Dr. Daldal, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden aldı. Doktora sonrası çalışması için Columbia Üniversitesi’nde bulundu. 2004 yılından beri YTÜ’de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Film Sertifikası Programında da dersler vermiştir. Yoğun olarak kültürel çalışmalar, sinema çalışmaları ve siyaset felsefesi alanlarında yayın yapmakta ve dersler vermektedir. 2011 yılından beri Sinema  Yazarları Derneği (SIYAD) üyesidir ve bu Şubat ayında !f İstanbul Bağımsız Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma Jürisinde SIYAD adına görev yapmıştır.1426682637_Program_120315.pdf
Tüm Duyurular