ÇAKIŞAN DERSLER HK.

  2020-2021 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılındaÖğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, alttan alınan ve çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkân tanınmasına; alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmamasına,  Ancak sistem çakışan derslerin alınmasına izin vermediğinden bu kapsamda ders almak isteyen öğrencilerimizin dilekçe ile kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Çakışma durumu ilgili Bölüm Başkanlığınca incelenerek ders alması uygun görülenlere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu dersler eklenecektir.

Ders çakışması nedeniyle USİS’te ders ekleyemeyen öğrencilerimizin 05.03.2021 günü 16:00'a kadar ekte yer alan Çakışan Ders Ekleme Dilekçesi doldurup sbu.ytu2018@gmail.com adresine dilekçelerinin iletilmesi önemlidir. Başka bir yerden dilekçe kabul edilmeyecektir.

 

İlgili ders dilekçesi için Tiklayiniz.

Tüm Duyurular